Universiteit MaastrichtPromotie: (bio)chemische eigenschappen in het oog

oogheelkunde

Promotie drs. N. Bauer
in de faculteit geneeskunde
Potential applications of confocal Raman spectroscopy in ophthalmology promotores: prof.dr. F. Hendrikse, prof.dr. W. March (University of Texas)
copromotors dr. M. Motamedi (University of Texas), dr.ir. G. Puppels (EUR)

vrijdag 17 december 10.00 uur

In dit proefschrift worden de mogelijkheden onderzocht van een nieuwe optische methode (confocale Raman spectroscopie) voor het contactloos bepalen van (bio)chemische eigenschappen in het oog. De belangrijkste potentiële toepassingen behelzen de bepaling van de topografische verdeling van het watergehalte van het hoornvlies, de effectiviteit van het transport door het oog van een oogdruppel en van de temperatuur in het oog.

Deel: ' Promotie (bio)chemische eigenschappen in het oog '
Lees ook