Landbouwuniversiteit Wageningen


* wo 28-04-99 BACTERIËN BREKEN SCHADELIJKE CHLOORVERBINDINGEN IN AFVALWATER AF


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie mw. drs. K.A. Ennik-Maarsen, Haarlem
titel Degradation of Chlorobenzoates and Chlorophenols by Methanogenic Consortia promotor(en): prof.dr. W.M. de Vos (microbiologie) (co)promotor(en): dr.ir. A.J.M. Stams (microbiologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Anaërobe waterzuiveringsinstallaties worden veelal gebruikt om industrieel afvalwater te zuiveren. Wanneer in het afvalwater bepaalde chloorverbindingen (gechloreerde aromaten) aanwezig zijn kan het zuiveringsproces geremd worden. Karin Ennik-Maarsen bepaalde hoe giftig deze stoffen zijn voor de anaërobe bacteriën, die verantwoordelijk zijn voor de zuivering. Daarnaast bepaalde ze in hoeverre de chloorverbindingen
tijdens het zuiveringsproces afgebroken worden.

Deel: ' Promotie Biologische afbraak schadelijke chloorverbinding '
Lees ook