Bron: KUN Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------ Promotie mw. drs. J.W.A. Scheepmaker

op het gebied van de Natuurwetenschappen maandag 25 januari 1999 om 13.30 uur precies ------------------------------------------------------

BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN CHAMPIGNONVLIEGEN EN -MUGGEN

De champignoncompost, een mengsel van paardenmest en stro waarin de schimmeldraden van de champignon groeien, wordt dikwijls belaagd door insecten die hun eieren daarin leggen. De larven verminderen door hun vraat de champignonopbrengst en worden daarom veelal met chemische middelen te lijf gegaan. Nematoden, 0,5 mm lange wormpjes, vormen een biologisch alternatief. Zij worden over het champignonbed uitgesproeid en zoeken zelf de larven op. De nematoden dringen de larven binnen, die dan binnen 24 uur het loodje leggen.

Uit het promotieonderzoek blijkt duidelijk dat nematoden de larven van de champignonmug Lycoriella auripila effectief bestrijden. Bovendien kan dit middel meerdere malen en te allen tijde worden toegepast; een insecticide daarentegen slechts één maal per teelt. De champignonmug Megaselia halterata blijkt, vanwege zijn zeer geringe grootte, lastig te bestrijden te zijn.

Het onderzoek is verricht in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Dit plan beoogde voor de champignoncultuur een reductie van chemische middelen met 52% in het jaar 2000 ten opzichte van het niveau in 1988. Met een aantal teelttechnische aanpassingen in de champignonteelt werd echter al in 1995 een spectaculaire vermindering van 75% bereikt. Biologische bestrijding met nematoden kan een nog grotere reductie teweegbrengen.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen * Titel proefschrift: Biological control of the mushroom sciarid Lycoriella auripila and the phorid Megaselia halterata by entomopathogenic nematodes * Promotor: dhr. prof. dr. L.J.L. van Griensven * Copromotores: dhr. dr. P.H. Smits, dhr. dr. F.P. Geels * Woonplaats: Utrecht

Deel: ' Promotie Biologische bestrijding champignonvliegen/-muggen '
Lees ook