Universiteit Maastricht


Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Astma/
Biomarkers
12 februari, 14.00 uur (aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie drs. H.J. Pennings
‘Biomarkers in asthmatic inflammation; a study of pharmacological immunomodulation, in vitro in vivo’.
Promotor: prof.dr. E.F.M. Wouters.
Co-promotor: dr. W.A. Buurman..

Astma wordt gekenmerkt door luchtwegvernauwing, overmatige prikkelbaarheid en ontsteking van de luchtwegen. Herman-Jan Pennings toont in zijn proefschrift aan dat bepaalde medicamenten, die bij de behandeling van astma gebruikt worden vanwege hun luchtwegverwijdende werking, eveneens een ontstekingsremmende werking blijken te hebben in laboratoriumcondities. Pennings onderzocht ook de invloed van beclomethasone, een ontstekingsremmend medicament, op de luchtweg prikkelbaarheid van astmatische patiënten en vergeleek de resultaten met veranderingen in (ontstekings)parameters in plasma en rode bloedcellen. Alhoewel deze veranderingen in bloedparameters waarschijnlijk een maat zijn voor de veranderingen in luchtwegen, veroorzaakt door beclomethason, blijken zij onvoldoende geschikt om het klinisch effect van medicamenten te vervolgen

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Biomarkers en astma '
Lees ook