Erasmus Universiteit Rotterdam

31 januari 2003

Blootstelling tijdens zwangerschap aan PCB's en dioxinen schadelijk voor ontwikkeling kind

Kinderen die voor hun geboorte zijn blootgesteld aan PCB's en dioxinen ontwikkelen zich minder goed dan kinderen die daar minder aan zijn blootgesteld. De moeder krijgt de stoffen voornamelijk binnen door het eten van voedsel van dierlijke oorsprong, zoals zuivel, vis en vlees. De opgehoopte stoffen worden later weer in moedermelk uitgescheiden. Er is echter geen aanleiding om het geven van borstvoeding te ontraden.Tot deze mening komt Hestien Vreugdenhil. Zij promoveert op vrijdag 31 januari 2003 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De titel van haar proefschrift luidt 'Ontwikkelingseffecten van perinatale blootstelling aan achtergrondniveaus van PCBs en dioxinen bij schoolgaande kinderen'.

Vreugdenhil beschrijft de resultaten van een onderzoek bij kinderen die sinds 1989 worden gevolgd in het Nederlandse PCB/dioxine onderzoek. De kinderen die voor de geboorte in hogere mate zijn blootgesteld aan PCB's en dioxinen hebben een lagere motorische en mentale ontwikkeling. Daarnaast heeft prenatale blootstelling effecten op seksespecifiek speelgedrag, echter ook op neuropsychologische gebieden zoals bijvoorbeeld het concentratievermogen. De gevonden effecten zijn mogelijk groter naarmate het opvoedingsklimaat minder goed is. De effecten zijn op individueel niveau zeer subtiel, maar kunnen consequenties hebben op bevolkingsschaal.

PCB's en dioxinen zijn giftige chemische stoffen die het zenuwstelsel kunnen aantasten. Dioxinen komen onder andere vrij bij verbrandingsprocessen. PCB's werden tot de beginjaren 80 grootschalig door de industrie geproduceerd. PCBs en dioxinen zijn biologisch zeer moeilijk afbreekbaar, reden waarom ze wereldwijd nog steeds in het milieu voorkomen. De aangetroffen dioxinen waarden in moedermelk in Nederland zijn sinds 1988 gehalveerd.

De resultaten van het onderzoek van de promovenda resultaten wijzen met name op negatieve effecten van prenatale blootstelling en benadrukken het belang van maatregelen om de aanwezigheid van PCB's en dioxinen in het milieu verder terug te dringen. Bovendien kan het onderzoek dienen als voorbeeld voor het evalueren van risico's voor kinderen van blootstelling aan andere zogenaamde bioaccumulerende neurotoxische stoffen die in het milieu aanwezig zijn.

Promotor: prof.dr. H.A. Büller, Kindergeneeskunde

Deel: ' Promotie Blootstelling tijdens zwangerschap aan PCB's en dioxinen sc.. '
Lees ook