Universiteit van Utrecht


26 februari 1999

Letteren, 16.15 uur
Mw. drs. J. de Kruif (Houten)
‘Liefhebbers en gewoontelezers. Boekcultuur in Den Haag in de achtiende eeuw’

Drs. de Kruijf onderzocht de ontwikkeling van de leescultuur in de achttiende eeuw. Daarbij baseerde ze zich op notariële beschrijvingen van inventarissen van gestorven Haagse burgers en de verkoopadministratie van de Haagse boekhandelaar/uitgever Pieter van Cleef. Tot op heden werd verondersteld dat er in de achttiende eeuw belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden op het gebied van de verbreiding van het lezen en de aard van de geproduceerde boeken: meer mensen zouden zijn gaan lezen en het aanbod van titels breidde zich enorm uit, waarbij kerkelijke literatuur plaats zou hebben gemaakt voor wereldlijker literatuur. Uit het onderzoek blijkt echter dat er in de achttiende eeuw geen sprake was van een toename van het lezen: het aantal boekenconsumenten blijkt vanaf de helft van de eeuw te stagneren. De toename van het aantal titels is dan ook niet zozeer te verklaren uit een toename van het lezen, zoals lang werd verondersteld, maar juist vanuit deze stagnatie. Door het produceren van een gevarieerder en groter aanbod wilde men een groter publiek aanspreken en zo het lezen bevorderen. Dat is echter niet gelukt. Wel gingen mensen die toch al veel lazen, meer lezen. Ook van de veronderstelde ‘ontkerkelijking’ was geen sprake: zowel het aanbod van religieuze als het aanbod van wereldlijke boeken werden steeds gevarieerder. Promotores: prof. dr. J.J. Kloek, prof. dr. W.W. Mijnhardt

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Boekcultuur in Den Haag in de achtiende eeuw '
Lees ook