Landbouwuniversiteit Wageningen


* ma 28-06-99 PORSELEIN EN TINWERK IN DE KRIMPENERWAARD


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie drs. J.A. Kamermans, Wageningen
titel Materiele cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw
Ontwikkeling en diversiteit
promotor(en): prof.dr. A.M. van der Woude (agrarische geschiedenis) (co)promotor(en): dr. A.J. Schuurman (agrarische geschiedenis)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Johan Kamermans inventariseerde 17de en 18de eeuwse boedelinventarissen uit de Krimpenerwaard. Boedelinventarissen zijn lijsten van bezittingen die mensen bij hun overlijden achterlieten. In de zeventiende en achtiende eeuw nam het bezit van de bewoners van de Krimpenerwaard sterk toe. Het gaat dan voornamelijk om goederen die de woning comfortabeler en huiselijker maken (gordijnen, tinwerk en schilderijen) en goederen die samenhangen met sterke toename van de wereldhandel (thee- en koffiekannen en porselein). Kamermans vond een duidelijk verschil tussen middenstanders op het platteland en boeren. Het consumptiepatroon van de middenstanders komt overeen met dat van stedelingen. Boeren daarentegen hadden een soberder consumptiepatroon. Zij bezaten net als de middenstanders kapstokken, schilderijen, boeken, zilverwerk en ander luxe goederen, maar ze bezaten of het één of het ander.

Deel: ' Promotie Boeren en buitenlui in de Krimpenerwaard '
Lees ook