Universiteit van Utrecht


25 februari 1999

Sociale Wetenschappen, 12.45 uur
Drs. V.W. Buskens (Nieuwegein)
‘Social networks and trust’
Promotor: prof. dr. W. Raub

Letteren, 14.30 uur
Drs. J.H. Molengraaf (Sleeuwijk)
‘Boeren in Brussel. Nederland en het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, 1958-1971’

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid was en is nog steeds een van de pijlers van de Europese Unie, voorheen de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Drs. Molegraaf heeft aan de hand van archiefonderzoek op de betrokken ministeries in Den Haag de rol van Nederland bij de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in kaart gebracht. Het onderzoek beschrijft de periode 1958-1971 toen de EEG bestond uit Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux-landen.
Uit het onderzoek blijkt dat Nederland vooral in de eerste vier jaar een onevenredig grote invloed op de besluitvorming uitoefende. In tegenstelling tot hetgeen tot dusver werd aangenomen, was niet Frankrijk, maar Nederland de grote aanjager bij de totstandkoming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Na 1962 nam de invloed van Nederland op de besluitvorming op de landbouwpolitiek af. De aanjagende rol van het ministerie van Landbouw in de eerste vier jaar was overigens allerminst onomstreden. Buitenlandse Zaken, maar vooral Economische Zaken, zagen met lede ogen aan hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid zich in een protectionistische richting ontwikkelde. Het ministerie van Economische Zaken voorspelde al eind jaren vijftig de overschotten waar het beleid in de jaren zeventig en tachtig zo berucht om zou worden. Toch kon dit ministerie geen greep krijgen op het doen en laten van Landbouw.
Promotor: prof. dr. C.B. Wels
Co-promotor: Dr. H.A.M. Klemann

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Boeren in Brussel '
Lees ook