Wageningen Universiteit

vr 07-01-00 BOMEN EN STRUIKEN ALS BIJVOER VOOR KENIAANSE KOEIEN
tijd 13:30 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp promotie R.L. Roothaert, Bennekom
titel The potential of indigenous and naturalized fodder trees and shrubs for intensive use in central Kenya
promotor(en): prof.dr.ir. L. 't Mannetje (graslandkunde)
informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Het gras in Kenia heeft een lage voederwaarde. Bovendien is er in het droge seizoen te weinig gras om het vee te voeden. Daarom voeren boeren hun vee bij met delen van bomen en struiken. Een nadeel is dat de bomen, behalve veel voedingsstoffen, ook veel stoffen bevatten die moeilijk verteerbaar of giftig zijn. Ook blijkt dat uitheemse boom- en struiksoorten, die veel gebruikt worden als bijvoer, gevoeliger zijn voor ziekten en plagen dan inheemse soorten. Daarom testte Ralph Roothaert inheemse bomen en struiken. Hij deed voederproeven met koeien en stelde de verteerbaarheid en de smakelijkheid van verschillende inheemse soorten vast.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Bomen en struiken als veevoer in Kenia '
Lees ook