Katholieke Universiteit Nijmegen

Interactief Leren Determineren: een onderzoek naar de ontwikkeling en de evaluatie van de Interactieve Flora van Nederland en Vlaanderen
Datum 26-2-2003

Tijd van 15:30 tot 16:30 uur

promovendus Drs. J.W.M. Marijnissen

promotores Prof. dr. Th. C.M. Bergen, prof. dr. C.W.P.M. Blom
faculteit Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
beschrijving Drs. Marijnissen beschrijft in zijn promotieonderzoek de bouw en de evaluatie van de leerling-editie van de Interactieve Flora van Nederland en Vlaanderen. Deze cd-rom is geïntegreerd in de schoolbiologie methode Biologie voor Jou. Onderzoek van de SLO toont aan dat 50% van alle brugklasleerlingen in Nederland nu planten leren determineren m.b.v. deze cd-rom. Mede door de introductie en het succes van deze cd-rom hebben beide grote educatieve uitgeverijen in Nederland (Malmberg en Wolters-Noordhoff) besloten dat vanaf nu elk schoolboek vergezeld moet gaan van lesstof op cd-rom.

Het proefschrift beschrijft eerst de geleide bouw van de Interactieve Flora, waarbij leerlingen en docenten daadwerkelijk invloed hebben kunnen uitoefenen op het eindproduct. Daarna wordt de Flora bij brugklasleerlingen getest. Door de leerlingen worden tekeningen van planten en levende planten gedetermineerd. Beide taken blijken de leerlingen bijzonder goed af te gaan, alhoewel het determineren van echte planten iets moeilijker blijkt te zijn.
biografie Jan Marijnissen (Rijen) is werkzaam bij het EXO-steunpunt en het instituut voor Leraar en School van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij hoofdredacteur en uitgever van het tijdschrift Bio-aktueel.
contactpersoon Communicatie
email marijn@sci.kun.nl
telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Promotie bouw en evaluatie leerling-editie Interactieve Flora '
Lees ook