Technische Universiteit Delft

Brandstofcel
17 mei 2004 | 13.00 uur | Aula TU Delft
hr. R. van den Hoed | ingenieur industrieel ontwerpen
promotoren | Prof.dr.ir. J.C. Brezet (fac OCP) en prof.dr. Ph.J. Vergragt (vml hgl. fac OCP)

Driving fuel cell vehicles. How established industries react to radical technologies
Brandstofceltechnologie wordt in toenemende mate genoemd als vervanging van de conventionele verbrandingsmotor, met name vanwege haar milieuvriendelijke karakter. Echter, hoewel maatschappelijk wellicht gewenst, het is aan de autoindustrie deze technologie te commercialiseren. Innovatie theorie suggereert dat bestaande industrieën niet de meest waarschijnlijke kandidaten zijn om dergelijke 'radicale innovaties' te omarmen. Desalniettemin heeft de autoindustrie inmiddels miljarden euro's geïnvesteerd in deze technologie. De vraag dient zich aan wat de motieven zijn van deze (van oudsher conservatieve) industrie om de huidige technologie op het spel te zetten.
Dit proefschrift behandelt de motieven en mechanismes die een verklaring geven voor de huidige 'populariteit' van de brandstofcelauto. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat brandstofceltechnologie weliswaar een veelbelovende technologie is, maar dat deze niet op alle criteria het beste alternatief is voor de verbrandingsmotor. Verder blijkt dat de auto misschien wel de moeilijkste, eerste toepassing is voor brandstofcellen (vergeleken met bijv. elektronische apparatuur). De significante investeringsniveaus in deze radicale technologie (o.a. vastgesteld met patent onderzoek) zijn grotendeels verklaarbaar door de stringente milieuregulering in California: deze heeft de autoindustrie niet alleen geforceerd om technologische alternatieven te ontwikkelen, maar voorziet de autoindustrie ook de kans om zich te onderscheiden met milieuvriendelijke technologie. Deze conclusie ondersteunt derhalve de visie dat radicale technologie ontwikkeling door stringente regulering kan worden gestimuleerd, wat relevant is voor beleidsmakers die duurzame doorbraken of transities willen bewerkstelligen.
Al zijn de investeringen van dien aard dat men niet kan spreken van een PR-stunt alleen, is ook geen sprake van écht industrie commitment voor brandstofcellen. In tegenstelling tot de optimistische inschattingen van de industrie, concludeert dit onderzoek dat grootschalige commercialisering van brandstofcelauto's niet te verwachten is voor 2015, en wellicht zelfs een stille dood sterft in de komende jaren als productiecapaciteit moet worden opgebouwd en de investeringen exponentieel toenemen.

Voor verder lezen:

* Kathalys visie op duurzame productinnovatie red.door Han Brezet, Philip Vergragt en Tom van der Hors, 2001

* Milieugerichte productontwikkeling door Han Remmerswaal; met medew. van Han Brezet... , 2000

* Ecodesign in Central America by Marcel Crul, 2003


--------------------------------------------------
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176

---------------------------------------------------


Deel: ' Promotie brandstofceltechnologie als vervanging conventionele verbr.. '
Lees ook