Universiteit van Utrecht


22 januari 1999

Faculteit Sociale wetenschappen

Veel brandwonden slachtoffers kampen met ernstige psychische problemen

Veertig procent van de brandwonden slachtoffers heeft na ontslag uit het ziekenhuis last van ernstige psychische problemen. Veel van deze klachten kunnen worden teruggevoerd op angst en dissociatie tijdens het ongeval. Vooral de patiënten die in een algemeen ziekenhuis worden behandeld, zijn ontevreden over de verleende medische zorg. Het medisch personeel heeft te weinig voeling met de specifieke noden en behoeften van deze groep patiënten. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek van drs. Lucien Taal naar de acute en chronische verwerkings- en aanpassingklachten van patiënten met brandwonden. Op 22 januari 1999 hoopt Taal op zijn onderzoek te promoveren aan de faculteit Sociale Wetenschappen in Utrecht.

In de eerste helft van de jaren negentig werden in Nederland gemiddeld 1566 patiënten per jaar met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Ruim een kwart van hen kwam terecht in een van de drie brandwondencentra. In de algemene ziekenhuizen zien behandelaars en verpleegkundigen gemiddeld acht tot tien patiënten met brandwonden per jaar, waardoor zij te weinig voeling hebben met deze groep. Een kwart van de brandwonden patiënten in een algemeen ziekenhuis is ontevreden over de verleende medische zorg. Die ontevredenheid heeft te maken met het gebrek aan aandacht voor de problemen van de patiënt op het moment van ontslag en met de medische procedures tijdens de opname.

Psychische problemen

Op het moment van ontslag uit het ziekenhuis blijkt dat ongeveer veertig procent van de patiënten last heeft van ernstige psychische problemen. Meer dan de helft van hen kampt met ernstige slaapproblemen. Veel van die slaapproblemen worden toegeschreven aan pijn tijdens de verbandwisselingen. Dit lijkt erop te wijzen dat regelmatig terugkerende ernstige pijn het lichaam van de patiënt in een voortdurende alarmtoestand brengt die slaapproblemen veroorzaakt. Een tot twee jaar na ontslag uit het ziekenhuis kampt drieëndertig procent van de patiënten nog steeds met ernstige emotionele problemen. Meer dan een derde van de brandwond patiënten die hulp zoeken voor deze problemen, is ontevreden over hun psycholoog, maatschappelijk werker of psychiater.

Ondraaglijke pijn

De medische behandeling van ernstige brandwonden bestaat, naast chirurgisch ingrijpen, uit het dagelijks reinigen en verbinden van de wonden. De brandwonden zelf zijn pijnlijk, maar het loshalen van verbanden, bewegen van verbrande lichaamsdelen en het aanbrengen van ontsmettende zalven zijn pijnlijker dan het letsel zelf. Ruim tachtig procent van de patiënten noemt de pijn tijdens wondverzorgingen extreem en ondraaglijk. De slachtoffers komen tijdens hun opname vaak terecht in een vicieuze cirkel. De ondraaglijke pijn roept intense angst op voor behandeling, die vervolgens de pijndrempel verlaagt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waar de getroffenen op eigen kracht niet meer uit kunnen komen. Belangrijk is dat er een duidelijke relatie is tussen de psychische beschadiging door het ongeval en deze angst.

Extreme angst
Brandwonden patiënten maken het ongeval vaak bij vol bewustzijn mee. Bovendien gebeuren de meeste brandwond ongevallen in en om het huis. Slachtoffers worden geconfronteerd met een voor hen zeer gevaarlijke situatie. Een grote meerderheid vertoont tijdens of net na het ongeval een dissociatieve reactie, dat wil zeggen dat zij in een tranceachtige toestand terechtkomen. Deze wordt vaak veroorzaakt door extreme angst.


22 januari 1998 om 10.30 uur,
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
drs. L.A. Taal, faculteit Sociale Wetenschappen Promotie: 'Psychological aspects of burn injuries'

Voorlichter Ineke de Bruijn (030) 2531586

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Brandwondenslachtoffers en psychische problemen '
Lees ook