Landbouwuniversiteit Wageningen


*wo 07-04-99 BROEIKASGAS ONTSNAPT UIT HET FRIESE FOCHETELOÖERVEEN


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie ir. J.P. Nieveen, Wageningen
titel Eddy covariance and scintillation measurements of atmospheric change processes over different types of vegetation promotor(en): prof.dr.ir. J. Goudriaan (theoretische productie-ecologie) (co)promotor(en): dr.ir. A.F.G. Jacobs (meteorologie en omgevingsnatuurkunde)

informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Joost Nieveen heeft met behulp van langetermijn metingen informatie verzameld over de uitwisseling van het broeikasgas koolstofdioxide tussen het veen en de atmosfeer. Metingen deed hij onder andere boven het Fochteloöerveen. Het werk van Nieveen maakt deel uit van een reeks onderzoeken waarmee geprobeerd wordt meer inzicht te krijgen over de hoeveelheid koolstofdioxide die vanuit een bepaalde oppervlakte ontsnapt naar de atmosfeer, en hoeveel koolstofdioxide uit de atmosfeer wordt opgenomen. Meer kennis hierover is van belang omdat veengebieden sinds enkele tientallen jaren zijn veranderd in een koolstofbron, terwijl veengebieden eerder koolstofdioxide opnamen. Hoeveel broeikasgas ontsnapt nu werkelijk uit het veen? Het onderzoek van Joost Nieveen laat een koolstofverlies van 97 gram kooldioxide per vierkante meter per jaar zien. In zijn onderzoek gebruikte Nieveen de scintillatietechniek, een optische methode die voelbare warmte kan meten. Toepassing van deze methode heeft grote voordelen boven traditionele meetmethoden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Broeikasgas ontsnapt uit veengronden '
Lees ook