Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Bromvlieg aan een kabeltje


Datum en tijd vrijdag 25 juni 1966, 14.15 uur
Promovendus C. Schilstra, tel. (050)361 11 93, fax (050)361 36 72, e-mail k.schilstra@rt.azg.nl (werk)

Proefschrift Insect flight, eye movements and vision
Promotor prof.dr. D.G. Stavenga

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Schilstra (IJlst, 1970) studeerde experimentele natuurkunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoeksgroep Neurobiofysica van de RUG, binnen de onderzoekschool BCN. NWO financierde het onderzoek. Schilstra is tegenwoordig werkzaam als project-fysicus bij de afdeling Radiotherapie van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Schilstra ontwikkelde een nieuwe methode om de bewegingen te meten van de kop en het lijf van een insekt tijdens het vliegen. Hiertoe plakte hij miniatuur spoeltjes op de kop en de thorax (het middenlijf) van het insekt en liet het beestje vliegen door een kooi met magnetische velden. De elektrische spanningen die de magneetvelden in deze spoeltjes opwekten, werden via zeer dunne, lichte draadjes en een kabeltje langs het achterlijf van het vliegende beest naar meetapparatuur geleid. Een computer vertaalde de gemeten signalen naar waarden voor de positie en de stand van de kop en de thorax. De experimenten zijn voornamelijk gedaan met bromvliegen. Het blijkt dat deze ongeveer 10 keer per seconde door middel van saccades (snelle, korte draaibewegingen), met een duur van ongeveer 30 ms, tegelijkertijd de stand van zowel de kop als de thorax veranderen. Tussen de saccades in blijft de stand van de thorax redelijk constant terwijl de kop nog beter stabiel wordt gehouden. Een saccade van de kop blijkt korter te duren dan die van de thorax, wat als volgt wordt bereikt: gedurende de eerste 10 ms nadat de thorax is begonnen te draaien wordt de kop ten opzichte van de omgeving nog steeds in een stabiele stand gehouden. Daarna draait de kop in dezelfde richting als de thorax, maar sneller. Hierdoor bereikt de kop de uiteindelijke stand ongeveer 10 ms eerder dan de thorax. De stabilisatie van de kop kan voor het visueel systeem van de bromvlieg verschillende voordelen hebben. Uit analyse van de rotatiesnelheden tussen saccades in blijkt bijvoorbeeld dat de stabilisatie goed genoeg is om eventuele versmering van het beeld van de omgeving te voorkomen.

Deel: ' Promotie Bromvlieg aan een kabeltje '
Lees ook