Wageningen Universiteit

Persbericht

29 mei 2002, nr. 038

Carotenoïden lijken geen goede gezondheidsindicatoren

Gezond eten is niet altijd eenvoudig. Een flinke consumptie van groente en fruit wordt aanbevolen, mede omdat deze producten rijk zijn aan carotenoïden. Anderzijds blijkt dat de consumptie van producten met vetvervangers, juist zorgt voor een daling van de carotenoïden-concentraties in het bloed. De introductie van producten met vetvervangers in de VS werd in wetenschappelijke kring daarom met enige bezorgdheid begroet. Maar wellicht is een en ander toch met elkaar te rijmen, want uit het promotie-onderzoek van drs. Wendy Broekmans blijkt dat stijgingen en dalingen van carotenoïden niet altijd een duidelijk effect hebben op zogeheten biomerkers. Biomerkers die beschouwd kunnen worden als de voorbodes voor de ontwikkeling van een aantal chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en oogziekten. Broekmans heeft haar onderzoek uitgevoerd bij TNO Voeding en promoveert vrijdag 31 mei bij Wageningen Universiteit.

Een hoge consumptie van groente en fruit, welke rijk zijn aan carotenoïden, vermindert het risico op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker en een aantal oogziekten. Verondersteld wordt dat de carotenoïden voor een belangrijk deel voor het preventieve effect verantwoordelijk zijn. Het is echter zeer kostbaar en tijdrovend deze claim te onderzoeken met behulp van interventiestudies. Het gebruik van biomerkers kan hierbij uitkomst bieden. Broekmans bestudeerde de associaties tussen carotenoïden en biomerkers van de gezondheid van het oog, de huid en hart en bloedvaten. Bij ongeveer 380 personen waren carotenoïden geassocieerd met een aantal van deze biomerkers.

In een studie waarbij mensen sucrose polyesters (vetvervangers) aten daalden de carotenoïden-concentraties met een maximum van 33%. Maar deze dalingen hadden geen effect op de biomerkers. In een andere studie aten mensen extra groente en fruit en stegen de carotenoïden-concentraties met 22-128%. Hier werd een daling gevonden van homocysteïne, een mogelijke biomerker voor de gezondheid van hart- en bloedvaten. Dit effect is waarschijnlijk niet te verklaren door de carotenoidenstijgingen. Broekmans stelt daarom dat stijgingen en dalingen van carotenoïden, in een normaal fysiologisch bereik binnen een jaar, geen of een beperkt effect hebben op de gezondheid.

NOOT VOOR DE REDACTIE
De promotie van drs. W.M.R. Broekmans vindt plaats op vrijdag 31 mei, om 16:00 uur in de Aula, Gen. Foulkesweg1 te Wageningen. Promotor is prof.dr.ir. F.J. Kok (hoogleraar Voeding en Gezondheid). Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Wageningen Universiteit, TNO Voeding, Produktschap Tuinbouw, The Greenery en Unilever Health Institute. Het proefschrift Çarotenoid status in man: effects on biomarkers of eye, skin and cardiovascular health of een samenvatting kunt u opvragen bij: Gert van Maanen, wetenschapsvoorlichter, tel. 0317-485003.

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie & Marketing, Gert van Maanen, wetenschapsvoorlichter, tel. 0317-485003.

U kunt ook mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NL

Aangemaakt mei 2002 door Kristel Kleinhesselink. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Promotie carotenoïden lijken geen goede gezondheidsindicatoren '
Lees ook