Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 15 maart 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. A.D. Dane

op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica maandag 26 april 1999 om 15.30 uur precies

CHEMOMETRISCHE BIJDRAGEN AAN DE ANALYTISCHE RöNTGENSPECTROSCOPIE

Het proefschrift beschrijft onderzoek aan zogenaamde multilagen. Dit zijn materialen die zijn opgebouwd uit zeer dunne laagjes met elk een eigen samenstelling. Ze worden toegepast in onder andere de IC-technologie en optische/magnetische gegevensopslag. De ontwikkeling van steeds dunnere lagen is er mede verantwoordelijk voor dat veel apparaten, bijvoorbeeld PC's, steeds kleiner worden. De multilagen zijn te karakteriseren met analytische röntgenspectroscopie.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
* Met een zogenaamd genetisch algoritme zijn uit röntgenfluorescentie-metingen, naast concentraties en laagdiktes, ook het aantal laagjes en de kwalitatieve samenstelling van de afzonderlijke laagjes te bepalen.

* Als in plaats van de conventionele enkele detectiehoek twee detectiehoeken worden gebruikt, kunnen complexere multilagen worden geanalyseerd.

* Met 'glancing incidence x-ray reflectivity' zijn onder meer grensvlakruwheden en diktes van nanometerlagen te bepalen. Toepassing van genetische algoritmen maakt de methode minder afhankelijk van de gebruikte startoplossing.
* Naast onderzoek aan multilagen is de haalbaarheid aangetoond van een methode voor het meten van röntgenfluorescentie-intensiteiten waarbij het gemeten signaal bepaalt wat en hoe verder wordt gemeten.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Chemometrical contributions to analytical x-ray spectroscopy

* Promotor: mw. prof. dr. L.M.C. Buydens

* Copromotor: dhr. dr. H.A. van Sprang (Philips Research)
* Woonplaats: Nijmegen

Deel: ' Promotie Chemometrie bij de rontgen-analyse van multilagen '
Lees ook