Wageningen Universiteit

lwo 22-12-99 CHINESE CONSUMENT WIL LEKKERE, MALSE KWALITEITSKIPPEN
tijd 13:30 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie dhr. Xiaosong Jiang, Wageningen
titel Broiler breeding; breeding goals, selection schemes and the usefulness of local breeds for China promotor(en): prof.dr.ir. E.W. Brascamp (fokkerij en toegepaste genetica)
(co)promotor(en): dr.ir. A.F. Groen (fokkerij en genetica)
informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Economische waarden bepalen op dit moment met welke kippen verder gefokt wordt. Maar kwaliteit (kleur en smaak van het kippenvlees), en ethische overwegingen (dierwelzijn) worden in de toekomst belangrijker. De Chinese consument wil vooral smakelijke, malse kippen. Xiaosong Jiang beschrijft de oorsprong en de ontstaansgeschiedenis van lokale kippenrassen (kwaliteitskippen). Voorbeelden van kwaliteitskippen zijn kippenrassen met speciale eigenschappen zoals 'drievoudig-geel' (gele veren, vel en vlees) en kippen met zwarte botten. Xiaosong maakt een onderscheid tussen kwaliteitskippen en semikwaliteitskippen. Kwaliteitskippen zijn zuivere lokale rassen, en semikwaliteits kippen komen voort uit een kruising van lokaal ras met een westerse ouderlijn. Xiaosong Jiang geeft suggesties voor het opzetten van selectieschema's voor semikwaliteits kippen. Gegeven de snelle veranderingen in de marktvraag en de achteruitgang in genetische diversiteit, kunnen de lokale rassen een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselvoorziening en de kwaliteit van voedsel.

Deel: ' Promotie Chinese consument wil kwaliteitskippen '
Lees ook