Rijks Universiteit Groningen


Chirale symmetriebreking beter berekend


Datum en tijd vrijdag 26 maart 1999, 14.15 uur
Promovendus K.H.I. Reenders

Proefschrift Dynamical symmetry breaking in the gauged Nambu-Jona-Lasinio model

Promotor prof.dr. M. Winnink

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Reenders (Groningen, 1970) studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Theoreti- sche natuurkunde van de RUG.

Een van de vraagstukken in de natuurkunde is de oorsprong van de massa's van de elementaire deeltjes en hun verscheidenheid. De massa's kunnen niet berekend worden uit het zogenaamde Standaard Model, de theorie waarin natuurkundigen de interacties tussen de elementaire deeltjes beschrijven. Toch zegt het Standaard Model wel iets over massa's. Er volgt bijvoorbeeld uit dat deeltjes gebonden toestanden kunnen vormen als de koppeling tussen de deeltjes sterk of groot is (een fase-overgang die de 'dynamische chirale symmetriebreking' wordt genoemd). Bij de fase-overgang wordt massa gegene- reerd. Onderwerp van de studie van Manuel Reenders is het 'gauged Nambu- Jona-Lasinio' (GNJL) model. Er zijn natuurkundigen die denken dat deze theorie misschien goed bruikbaar kan zijn bij het beschrijven van de dynamische chirale symmetriebreking. Daarvan is Reenders er een. Hij ondernam een onderzoek met het doel het sterke koppelingsgedrag en de chirale fase-overgang met behulp van het GNJL model beter te begrijpen. In zijn proefschrift ontwikkelt Reenders de wiskunde die nodig is om vanuit het GNJL aan de fase-overgang en fenomenen die daarmee samenhangen te rekenen. Hij vergelijkt de resultaten van zijn berekeningen met die van andere auteurs. Dan blijkt dat zijn methode op bepaalde punten meer infor- matie biedt dan in eerdere studies mogelijk was. Het GNJL-model wint hiermee in waarde.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Chirale symmetriebreking beter berekend '
Lees ook