Universiteit van Utrecht


14.30 uur Ruimtelijke Wetenschappen

Drs. F.J.M. van der Wel (Bilthoven) Promotores: prof.dr. F.J. Ormeling en prof.dr.ir. N.J. Mulder (UT)

Assessment and visualisation of uncertainty in remote sensing land cover classifications.

Dankzij moderne waarnemingssystemen komt de mens steeds meer te weten over de leefomgeving. Satellieten bespieden onze planeet en voorzien ons van een onvoorstelbaar grote hoeveelheid gegevens. Binnenkort worden de satellieten van het Earth Observing System (EOS) van de NASA operationeel. Zij zullen per dag zo'n 2000 gigabyte aan data naar de aarde gaan sturen, vergelijkbaar met de inhoud van ruim 6600 sets van de Encyclopaedia Britannica! Metadata, data over de data, zoals de tijd van inwinning en de gebruikte techniek, kunnen veel informatie verschaffen over de kwaliteit van de satellietdata. Gebruikers beschikken vaak niet over dit soort gegevens. Frans van der Wel heeft een classificatiemethode ontwikkeld om de data van de Landsat Thematic Mapper te vertalen naar landbedekkingsklassen zoals grasland, wateroppervlak en bebouwing. Met deze methode is de gebruiker van de Landsat data beter in staat om het gebruik van bepaalde stukken land vast te stellen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om fraude met landbouwsubsidies op te sporen.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Deel: ' Promotie Classificatie data van de Landsat Thematic Mapper '
Lees ook