Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Het vóórkomen, classificeren en behandelen van polsfracturen

Sinds 1970 zijn 8.361 mensen voor een polsfractuur behandeld in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Jacob Oskam nam de epidemiologie van dit letsel onder de loep. Het blijkt dat het aantal polsfracturen in Groningen de afgelopen 25 jaar niet is toegenomen. Wel is er een verschuiving waarneembaar tussen leeftijdsgroepen. Jonge kinderen en hoogbejaarde mensen lopen vaker dan vroeger een polsfractuur op, terwijl bij mensen van middelbare leeftijd juist minder polsfracturen voorkomen. De promovendus legde tevens een aantal zwakke punten in de classificatiesystemen voor polsfracturen bloot. Zo zijn niet-gedislokeerde fracturen - fracturen waarbij de fractuurstukken niet ten opzichte van elkaar zijn verschoven - nog niet goed in te delen. Dat leidt niet zelden tot conflicterende classificaties, zelfs tussen ervaren beoordelaars. Oskam pleit daarom voor de opname van

een aparte categorie voor dit type polsfractuur. Tenslotte beschreef de promovendus een aantal operatietechnieken die sinds 1970 in de Chirurgische Kliniek van het AZG worden gebezigd. Hij stelt verschillende veranderingen of verbeteringen voor. Een voorbeeld van zo'n verbetering vormt een standcorrectie van het spaakbeen, in combinatie met het inkorten van de ellepijp (spaakbeen en ellepijp vormen de beenstukken van de onderarm.) De ingreep geeft verlichting van de pijnklachten. Hierdoor zijn minder aanvullende ingrepen in het polsgewricht nodig.

Oskam (Alkmaar, 1963) studeerde geneeskunde in Amsterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de disciplinegroep Chirurgie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Datum en tijd

woensdag 29 september 1999, 16.00 uur

Promovendus

J. Oskam tel. (050)361 61 61, fax (050)361 17 45 (werk)

Proefschrift

Fracture of the distal radius. Selected issues of epidemiology, classification and treatment

Promotores

prof.dr. H.J. Klasen, prof.dr. R. van Schilfgaarde

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Classificeren en behandelen van polsfracturen '
Lees ook