Ingezonden persbericht


Compileren
17 september 2001 | 16.00 uur
Hr. J.A.A.J. Janssen | elektrotechnisch ingenieur
Promotoren | prof.dr.ir. A.J. van de Goor (fac. ITS) en prof.dr. H. Corporaal (TU Eindhoven)

Compiler strategies for transport triggered architectures
Compilertechnologie wordt steeds belangrijker om de prestaties van moderne microprocessoren te verhogen. In dit proefschrift worden compilerstrategieën gepresenteerd die de prestaties van microprocessoren gebaseerd op de Transport Triggered Architectuur verhogen. De interactie tussen, instruction scheduling en register toewijzing, twee belangrijke fasen in een compiler, is beschreven. Met analyse en experimenten is aangetoond dat het geïsoleerd beschouwen van deze twee fasen veel mogelijkheden tot prestatieverhoging onbenut laat. Een nieuwe technologie, geïntegreerde toewijzing, is geïntroduceerd die instruction scheduling en register toewijzing integreert in één enkele fase. De resultaten laten duidelijk zien dat deze aanpak in combinatie met verscheidene scheduling methoden tot hogere prestaties leidt. register file. Aangetoond is dat het splitsen van de register file resulteert in een kleiner benodigd chip oppervlak, een kleinere toegangstijd en een lager energieverbruik, terwijl het aantal geëxecuteerde instructies slechts weinig toeneemt. Dit lost het register-file-probleem op voor toekomstige high-end microprocessoren.

Voor verder lezen:

* Modern compiler design by Dick Grune... , 2000
* Compiler construction; 7th international conference, CC'98, 1998

* Morgan, Robert: Building an optimizing compiler, 1998
* Kiong, Derek Beng Kee: Compiler technology: tools, translators and language implementation, 1997

Deel: ' Promotie compilerstrategieën '
Lees ook