VU ziekenhuis

. nieuws Persbericht
persberichtarchief

23 september 1999

Studie naar het verminderen van complicaties bij operatie van abnormale verwijding in vaatwand opent perspectief

Op vrijdag 8 oktober 1999 promoveert Willem Wisselink, vaatchirurg, op onderzoek naar verschillende methoden om verlamming van de onderste lichaamshelft te voorkomen, die kan optreden na operatief herstel van een abnormale verwijding in de wand van de lichaamsslagader in borst- en buikholte (het thoracoabdominaal aneurysma)

Herstel van een vaatverwijding in borst- en buikholte is een ingrijpende operatie, die gepaard kan gaan met ernstige complicaties. De meest gevreesde complicatie is een blijvende verlamming van de onderste lichaamshelft door onderbreking van de bloedtoevoer naar het ruggenmerg tijdens de operatie. Wisselink heeft verschillende methoden ter voorkoming hiervan geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bepaalde medicijnen de kans op verlamming verlagen, en dat het selectief koelen van het ruggenmerg tijdens de operatie vrijwel volledige bescherming geeft.
Daarnaast onderzocht Wisselink een nieuwe, veel minder invasieve, operatieve techniek voor het herstel van deze thoracoabdominale aneurysmata. Uit een studie op dieren blijkt de alternatieve methode technisch haalbaar en verdere studie zal moeten uitwijzen of deze in de nabije toekomst ook voor de mens geschikt zal zijn. Bij de klassieke hersteloperatie wordt het zieke gedeelte via een grote incisie blootgelegd en vervangen door een kunststof prothese. Hiervoor wordt de lichaamslagader afgeklemd boven en onder het aneurysma.
Bij de nieuwe, z.g. endovasculaire techniek wordt een vooraf op maat gemaakte buis met zijgaten via de lies ingebracht. Via deze zijgaten worden één voor één de belangrijkste vertakkingen van de lichaamslagader, zoals de slagaders voor ruggenmerg en ingewanden, van een buisje voorzien. Hieraan zitten verschillende voordelen:


- de borst en buikholte hoeven niet geopend te worden;
- de aorta hoeft niet te worden afgeklemd;

- de vaatverwijding wordt uitgesloten van de bloedsomloop;
- en de doorbloeding naar essentiële organen blijft gewaarborgd, waardoor mogelijk verlamming wordt voorkomen.

Een vergelijkbare techniek wordt al toegepast in bepaalde gevallen bij aneurysmata die zich onder de nierslagaders bevinden. Hierbij wordt ook een buisje via de liesslagader ingebracht om het zieke gedeelte te overbruggen, maar dan zonder zijtakken.

Aneurysmata zijn zwakke plekken in de vaatwand, die verwijden en uiteindelijk kunnen barsten. Ze kunnen in de vaatwand ontstaan door bijvoorbeeld aderverkalking. Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met een abnormale verwijding in de borst- en buikslagader toe. Uit studies blijkt dat het barsten van een thoracoabdominaal aneurysma voorkomt bij gemiddeld 1 tot 5 op de honderdduizend mensen. Hiervan overlijdt ongeveer 97% door interne verbloeding. Wanneer een thoracoabdominaal aneurysma ontdekt wordt, vaak bij toeval, is het daarom belangrijk zo spoedig mogelijk de lichaamsslagader te herstellen om een eventuele ruptuur te voorkomen. In Nederland vinden circa 150 hersteloperaties van deze abnormale vaatverwijdingen per jaar plaats.

Voorafgaand aan deze promotie vindt donderdagavond 7 oktober een symposium, in het polikliniekgebouw van het VU ziekenhuis, plaats over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen rondom het operatieve herstel van thoracoabdominale aneurysmata. Tijdens dit symposium worden presentaties gehouden over de diagnostiek, de voorbereiding en bewaking tijdens de operatie en chirurgische technieken.

Informatie
De promotie van Willem Wisselink op het proefschrift Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair, Postoperative Paraplegia and Prospects of Endoluminal Techniques vindt plaats op vrijdag 8 oktober 1999, om 15.45 uur in de aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting VU ziekenhuis/ Faculteit der Geneeskunde, mw. M. Bolluijt of mw. M. Zinkstok, telefoon: (020) 4443444, fax: (020) 4443450.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 22/09/99
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Promotie Complicaties operatie verwijding in vaatwand '
Lees ook