Universiteit van AmsterdamConstant Huijsmans visie op het Nederlandse tekenonderwijs in de negentiende eeuw
donderdag 27 maart 12.00 uur

Promotie Kunstgeschiedenis
Aan de hand van het leven van de Bredase kunstenaar en tekenmeester Constant Huijsmans (1810-1886) onderzocht Wilma van Giersbergen het Nederlandse tekenonderwijs voor de nuttige kunsten. Hoewel hij kortstondig de tekenleraar van Vincent van Gogh was, is er over Huijsmans weinig bekend. Zijn belang moet gezocht worden in zijn niet aflatende strijd voor professionalisering van het vak tekenen in het beroepsonderwijs. Al vele jaren voordat de discussie op nationaal niveau gevoerd zou worden, pleitte Huijsmans, met het oog op de industriële nijverheid, voor een reorganisatie van het vak tekenen. Van Giersbergen reconstrueerde Huijsmans tragisch verlopen leven, dat een beeld geeft van de culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in zijn tijd. Zij beschrijft hoe de katholieke liberaal Huijsmans zich staande trachtte te houden in het negentiende-eeuwse katholieke Brabant, hoe hij de tekenlessen vormgaf op de instituten waar hij werkte en hoe hij zijn zienswijze tot uiting bracht in zijn tekenmethoden en zijn artikelen. Zijn artikelen publiceerde hij in het maatschappijkritische tijdschrift De Gids, waarmee hij de provinciale grens wist te overstijgen.

Mw. W.M.J.I. van Giersbergen: De kunst is geheel en al bijzaak . De moeizame carrière van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant. Promotor is prof. dr. E. van Uitert.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Deel: ' Promotie Constant Huijsmans visie op Nederlandse tekenonderwijs '
Lees ook