Universiteit van Utrecht


22 oktober 1999 naar boven


12.45 uur Letteren

Early Context Effects in Spoken-word Perception. Mw. drs. S.M.M. te Riele (Rosmalen)
Promotor: Prof. dr. S.G. Nooteboom
Co-promotor: dr. H. Quené

Wanneer mensen met elkaar praten, hebben ze over het algemeen geen moeite om elkaar te verstaan en te begrijpen. Toch is het verstaan van spraak een gecompliceerd proces. Spraak bestaat uit een continue stroom van luchtdrukvariaties (het akoestische signaal), waaruit een luisteraar moet afleiden welke woorden gezegd worden. Daarbij kan hij steeds kiezen uit de ongeveer 50.000 woorden die een mens gemiddeld kent. Dit kiezen gebeurt heel snel. Een spreker zegt gemiddeld 2 à 3 woorden per seconde en

luisteraars verstaan deze vrijwel direct. Om zo snel te bepalen welke woorden gezegd worden, kan een luisteraar onder andere gebruik maken van zijn kennis van de wereld en van het onderwerp van gesprek (pragmatische en semantische informatie). Saskia te Riele heeft onderzocht wanneer semantische informatie precies een rol gaat spelen bij het herkennen van woorden in lopende spraak. Te Riele laat zien dat - in tegenstelling tot wat werd verondersteld - semantische informatie al een rol speelt voordat er voldoende akoestische signalen binnen zijn om op basis daarvan te bepalen om welk woord het gaat. Anders gezegd: mensen hebben vaak dankzij hun (voor)kennis over het onderwerp van gesprek al een idee van welk woord gezegd gaat worden voordat het woord daadwerkelijk is uitgesproken.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Context effecten bij spraakherkenning '
Lees ook