Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 13 september 1999

Dienst Communicatie

Woensdag 22 september 1999, 15.30 uur:
promotie mw. drs. C.J.J.M. van den Brandt

Promotie op het gebied van de Letteren


* Titel proefschrift: Contextuse and learning to read in a foreign language

* Promotor: dhr. prof. dr. T.J.M. van Els
* Copromotor: dhr. dr. C.J.M. van Esch

* Handelseditie: HAG, Den Haag

* Woonplaats: Nijmegen

Contextgebruik is de voorkennis en tekstuele informatie waarvan een lezer gebruik kan maken om de betekenis af te leiden van onbekende woorden in een tekst. Doel van het onderzoek dat in dit proefschrift besproken wordt, is vaststellen of een trainingsprogramma in contextgebruik positieve effecten oplevert voor de leesvaardigheid van een vreemde taal. Twee groepen vreemdetaal-leerders zijn daarvoor onderzocht; een groep beginners Spaans en een groep half-gevorderden Engels. Het succes van het trainingsprogramma in contextgebruik blijkt afhankelijk te zijn van verschillende factoren, zoals taalvaardigheid en motivatie van studenten en situationele factoren als onderwijsmateriaal, lesrooster en kenmerken van de docent. Ook bleken er verschillen te zijn tussen schoolklassen en tussen individuele leerders.

Deel: ' Promotie Contextgebruik en leesvaardigheid vreemde taal '
Lees ook