Ingezonden persbericht


Creativiteit in therapie en organisaties.
Promotie mw.drs. A.S.C.A. Muijen
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.
Metafoor tussen magie en methode.
Promotor: Prof.dr. G.A.M. Widdershoven; co-promotor: dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars (EUR).
Donderdag 4 oktober, 14.00 uur.

Metafoor tussen magie en methode beschrijft een filosofisch en praktijkonderzoek naar de populariteit van creativiteit in het bedrijfsleven en de betekenis van de verzakelijking van de gezondheidszorg voor creatieve therapie. De onderzoekster, Heidi Muijen, vindt het een romantische maar naïeve visie te geloven dat de introductie van een creatieve invalshoek in organisatietrainingen opzichzelf een humanisering inluidt. Met het oog op de onderbouwing van creatieve trajecten in therapie en organisatietrainingen pleit zij voor een kritisch humanisme, waarbij de toepassing van kunst- en ludieke middelen samengaat met reflectie, bezinning en dialoog.

Deel: ' Promotie creativiteit in therapie en organisaties '
Lees ook