Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda

Cross-linking toetst eiwitmodellen

dinsdag 18 februari 10.00 uur

Promotie Scheikunde
Met behulp van massaspectrometrie (een snelle en gevoelige meetmethode) deed Jaap Willem Back onderzoek naar de ruimtelijke structuur van eiwitten. Back koos voor de opzet van chemische cross-linking. Hierbij worden groepen aan het oppervlak van eiwitten met reactieve stoffen aan elkaar vastgeknoopt. Deze stoffen zijn klein in vergelijking met de grootte van de bestudeerde eiwitten, waardoor bij het terugvinden van de verbonden delen duidelijk wordt welke delen van het eiwit dicht bij elkaar in de buurt zitten. Op deze manier wordt het aantal mogelijke structuren ingeperkt en kunnen de voorspelde modellen getoetst worden. Een model waarin de afstanden tussen de met elkaar verbonden punten groter zijn dan de afstand die de gebruikte cross-linker kan overspannen, is waarschijnlijk niet het juiste. Terwijl een model waarin meerdere cross-links ruimtelijk in te passen zijn, de juiste richting kan aangeven. Back ontdekte dat het vrij eenvoudig was deze cross-links aan te brengen in eiwitten, maar dat het opsporen van de precieze posities van de links, ondanks de gevoeligheid van de gebruikte meetmethode, niet zo gemakkelijk was. J.W. Back: XLMS3D: Cross-linking and mass spectrometry for protein structure elucidation. Promotor is prof. dr. C.G. Koster.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie Cross-linking toetst eiwitmodellen '
Lees ook