Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. J.C. Baerveldt

op het gebied van de Sociale Wetenschappen

maandag 18 januari 1999 om 13.30 uur precies

------------------------------------------------------

CULTURELE PATRONEN EN PERSOONLIJKE ERVARING

Sociaal-wetenschappers die geïnteresseerd zijn in cultureel vormgegeven gedrag beschouwen cultuur vaak als een reeds bestaande orde die het gedrag van individuen beïnvloedt. Cultuur wordt dan opgevat als een systeem van normen, waarden, symbolen, verhalen en rituelen die door nieuwe participanten aan die cultuur geleerd moeten worden.

Maar hoe kan het dat mensen zich ook werkelijk gehouden voelen aan culturele codes? Interessant aan cultureel vormgegeven gedrag is juist dat mensen het meest aan dergelijke codes lijken te gehoorzamen als ze handelen op basis van hun eigen 'persoonlijke' ervaring. Zo zijn de manieren waarop we verliefd worden, waarop we vriendschappen aangaan en waarop we 'onszelf' zijn bij uitstek cultureel van aard.

In dit proefschrift tracht de auteur een cultuurpsychologische benadering van gedrag te ontwikkelen met de menselijke ervaring in plaats van een reeds voltooide cultuur als uitgangspunt. Hoe kan het dat 'persoonlijke' ervaring beantwoordt aan 'culturele' patronen? Een antwoord op deze vraag wordt gezocht aan de hand van verschijnselen die variëren van anorexia nervosa tot de behoefte van bepaalde groepen om er een 'natuurlijke' leefstijl op na te houden.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Culture and the consensual coordination of actions

* Promotor: dhr. prof. dr. J.M. van der Lans

* Copromotor: dhr. dr. P.P.L.A. Voestermans

* Woonplaats: Nijmegen

------------------------------------------------------

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Culturele patronen en persoonlijke ervaring '
Lees ook