Universiteit van Utrecht


18 februari 1999

Godgeleerdheid, 16.15 uur
Drs. G.H. van der Bom (Amsterdam)
‘Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie’

In het onderzoek van van der Bom wordt Pichts filosofie in vier delen behandeld. Na een algemeen en inleidend deel wordt in deel twee onder de noemer ‘negatieve filosofie’ de kritiek en het afscheid van de metafysica geschetst. In het derde deel, ‘positieve filosofie’, wordt de nieuwe interpretatie van een na-metafysische manier van denken en kijken beschreven. Kernwoorden zijn daarbij: kunst, tijd en verantwoordelijkheid. Centraal staat hierbij de verantwoordelijkheid in de geleefde tijd, waarin Picht zoekt naar het ‘nieuwe heilige’. In het laatste deel wordt de verhouding tussen geloven en weten in deze horizon geschetst.
Promotor: prof. dr. A.W.J. Houtepen

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Cultuurfilosofie van Georg Picht '
Lees ook