Rijksuniversiteit Groningen

04 sep 2001

'Verdere daling zuigelingensterfte niet meer uitsluitend een zegen'

In de jaren '50 en '60 werd gedacht dat een verdere daling van het sterftecijfer in de westerse landen niet mogelijk was: de zuigelingensterfte zou een biologisch minimum hebben bereikt en de levensverwachting van ouderen kon ook niet verder stijgen. Maar enkele tientallen jaren later blijkt het sterftecijfer wel degelijk te zijn gedaald, mede als gevolg van een verbeterde behandeling van chronische aandoeningen. Demograaf drs. Willem Jan van der Veen laat zien dat de daling van de sterfte zich ook aan het begin van het leven heeft voortgezet. Door medisch ingrijpen rond de geboorte blijkt de sterfte onder zuigelingen eveneens afgenomen. Van der Veen promoveert op 13 september 2001 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"Hoewel het gunstig lijkt, heeft die dalende zuigelingensterfte een hoge prijs en moet het niet langer uitsluitend als een zegen gezien worden", zegt de promovendus, "De toename van de medische kennis en technologie heeft geleid tot meer keuzemogelijkheden voor, tijdens en na de geboorte om leven te beëindigen dan wel te verlengen. Met behulp van echografie is al voor de geboorte vast te stellen of het kind gehandicapt zal zijn, waarna ouders en artsen voor de moeilijke beslissing komen te staan van wel of geen abortus. Daarnaast hebben te vroeg geboren kinderen door intensieve medische zorg een steeds grotere overlevingskans, maar ook een grotere kans op handicaps zoals spasticiteit, longproblemen, doof- en blindheid en leerachterstanden op school." Van der Veen constateert dat selectieve abortus en intensieve zorg aan te vroeg geborenen tegengestelde effecten hebben: "In sommige situaties blijkt de intensieve zorg meer handicaps te genereren dan selectieve abortus kan voorkomen", aldus de onderzoeker. "Drijfveren in de medische wetenschap zijn om zowel levens te redden als handicaps vroegtijdig op te sporen en te voorkomen. De medische kennis en toepassing daarvan hebben bijgedragen aan een verdere daling van de sterfte. De vergroting van de keuzemogelijkheden rond zwangerschap en bevalling heeft echter nog niet geleid tot een daling van handicaps in de bevolking." /ImK

Willem Jan van der Veen (Aduard, 1968) studeerde demografie en sociale geografie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het Population Research Centre van de RUG. Momenteel werkt hij als onderzoeker bij de disciplinegroep Huisartsgeneeskunde van de medische faculteit.

Meer informatie over deze promotie

Onderzoek

Promotie

Deel: ' Promotie daling zuigelingensterfte geen zege '
Lees ook