Universiteit van AmsterdamDatabase met snelle algoritmen voor het benaderen van RAM-geheugens
vrijdag 31 mei 11.00 uur


Promotie Informatica
Hoewel de prestaties van veel hardwarecomponenten voortdurend beter worden, geldt dit niet voor de toegangstijden tot harde schijven en RAM-computergeheugens. Dit laatste vormt een remmende factor in het verbeteren van de prestaties van databases. De promovendus onderzocht hoe een databasesysteem gebouwd kan worden dat op een optimale manier met moderne hardware omgaat. Ook keek hij hoe deze database geschikt kan worden gemaakt voor het opslaan en analyseren van gegevens die gemodelleerd zijn in verschillende modelleertalen, en hoe in deze databases gezocht kan worden met verschillende query-talen. Hierbij is in het bijzonder gekeken hoe in dit verband toepassingsgebieden zoals beeld, video, XML en geografische informatiesystemen (GIS), ondersteund kunnen worden. Het onderzochte databasesysteem MONET is ontwikkeld in het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Boncz beschrijft een aantal algoritmen en technieken voor het optimaal hanteren van MONET. Hierbij is gebruikgemaakt van de ervaringen op het terrein van 'datamining' met behulp van MONET door het bedrijf Data Distilleries. P.A.Z. Boncz: Monet: A next-generation DBMS kernel for query-intensive applications. Promotor is prof. dr. M.L. Kersten.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie database met snelle algoritmen voor benaderen RAM-geheugens '
Lees ook