Rijks Universiteit Groningen


Massale terugtrekking van de arbeidsmarkt na economische hervorming


Datum en tijd donderdag 25 maart 1999, 16.00 uur
Promovendus R.J. Dorenbos

Proefschrift Labour market adjustments in Hungary and Poland
Promotor prof.dr. P.H. Pellenbarg

Faculteit ruimtelijke wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Dorenbos (Heerlen, 1969) studeerde algemene economie aan de Universiteit Maastricht.

In het kielzog van de politieke hervormingen in Polen en Hongarije eind jaren tachtig gingen de centraal geleide economieen over in marktecono- mieen. Met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt: arbeidstekorten sloegen om in arbeidsoverschotten. Ruud Dorenbos onderzocht de belangrijkste verande- ringen die zich voordeden op de Hongaarse en Poolse arbeidsmarkt tussen 1988 en 1993. Een belangrijke vraag was waarom de werkloosheidspercentages toch niet zo dramatisch stegen als het opheffen van miljoenen arbeidsplaat- sen zou doen vermoeden. Dorenbos: "De oorzaak daarvan is dat veel mensen zich besloten terug te trekken van de arbeidsmarkt. Met name ouderen kregen de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan, of de status van ar- beidsongeschiktheid te verkrijgen." Opvallend is dat meer mensen voor terugtrekking kozen dan dat er mensen werkloos werden, zowel in Hongarije als in Polen. Van de veranderingen op de arbeidsmarkt kwamen overgangen van baan naar baan veruit het meest voor. In Hongarije veranderde tussen 1988 en 1993 gemiddeld jaarlijks 11,3 procent van de werkenden van baan. In Polen was dit 8,8 procent. Dorenbos: "Vooral binnen de overheid en van de overheid naar de private sector zijn in het begin baanveranderingen te zien. Met name jonge, hoogopgeleide mannelijke ambtenaren kozen voor een stabielere baan in het bedrijfsleven. Daarnaast werd de overheidssector ingrijpend hervormd." De grote verliezers van de intrede van de marktecono- mie zijn schoolverlaters, laaggeschoolde keuterboeren en oudere arbeiders uit de zware industrie. In 1993 was maar liefst 35 procent van de Poolse jongeren onder de dertig jaar werkloos. "Dat kwam door de personeelsstops die werden afgekondigd als gevolg van de sterke positie van de werknemers die niet waren ontslagen of afgevloeid", zegt Dorenbos. "Ontslagen arbei- ders uit industrie en landbouw zijn nog zwaarder gedupeerd. Door hun verouderde kennis en vaardigheden is het buitengewoon moeilijk om weer aan de slag te komen."

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie de arbeidsmarkt na economische hervorming '
Lees ook