Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. J. Widder

op het gebied van de Medische Wetenschappen
maandag 31 mei 1999 om 13.30 uur precies

DE BETEKENIS VAN PATIËNTEN-ZELFBESCHIKKING

Het proefschrift betreft een filosofisch-ethisch onderzoek naar de betekenis van patiënten-zelfbeschikking in de geneeskunde. De auteur houdt zich bezig met het ziektebegrip en stelt dat ziekte conform het normale spraakgebruik als een subjectieve gebeurtenis is te beschouwen. Indien patiënten zelf ervaren dat ze lijden aan een 'afnemende vitaliteit' (= ziekte), kunnen ze zelf beslissen over een behandeling.

Zo'n subjectief ziektebegrip heeft consequenties voor de relatie tussen arts en patiënt, indien de arts objectieve bevindingen koppelt aan de klachten van de patiënt om behandelmogelijkheden vast te stellen ter verbetering van diens 'subjectieve vitaliteit'.

Verbetering van therapieën met behulp van wetenschappelijke studies is slechts mogelijk wanneer het doel van de therapieën wordt gedefinieerd in nauwe overeenstemming met de daadwerkelijke gevoelens van de zieken; wanneer dus zelf vastgestelde levenskwaliteit in ziekte en therapie als belangrijkste parameter wordt gezien.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Das vergessene Leben: philosophisch-ethische Untersuchung zur Bedeutung von Selbstbestimmung in der Medizin
* Promotor: dhr. prof. dr. H.A.M.J. ten Have
* Copromotor: dhr. dr. H. Zwart

* Woonplaats: Wenen, Oostenrijk

Deel: ' Promotie De betekenis van patienten-zelfbeschikking '
Lees ook