Universiteit Twente


99/060 18 juni 1999

Nieuw opslagsysteem vergroot verwerkingscapaciteit doorsnee pc enorm

De computer als videorecorder

Ir. Peter Bosch heeft in het kader van zijn promotieonderzoek een geheel nieuw 'file-systeem' ontwikkeld waardoor een standaard-pc vele malen meer audio- en video-informatie kan verwerken dan nu het geval is. Uitgerust met dit systeem, genaamd Clockwise, krijgt een standaard personal computer een maximale verwerkingscapaciteit van 100 MB per seconde. Met dit systeem is het mogelijk om gelijktijdig maar liefst 17 video-films met PAL-beeldkwaliteit en Hifi-geluidkwaliteit op te nemen. Zonder Bosch' systeem is een doorsnee pc nauwelijks in staat één videofilm 'real-time' op te nemen of af te spelen. Als het opslagsysteem zou worden opgenomen in het Operating System van bijvoorbeeld Microsoft zou de functionaliteit van vele miljoenen pc's wereldwijd sterk vergroot worden.

Bosch promoveert op 25 juni aanstaande aan de faculteit Informatica van de Universiteit Twente.

Het gebruik van (veel) grotere disk blokken maakt de enorme capaciteitsverhoging mogelijk. Daardoor wordt veel efficiënter gebruik gemaakt van de harde schijf van de pc. Door met veel grotere eenheden informatie te werken die in één keer worden opgehaald van de harde schijf of daarnaar worden weggeschreven wordt de tijdswinst geboekt. Gebruikelijk is in één keer 4 KB te verwerken, het nieuw ontwikkelde systeem van Bosch werkt met eenheden van minimaal 1 MB. Omdat zoeken van de gewenste informatie op een harde schijf of het vinden van de juiste plek om informatie op te slaan ook tijd kost is de relatieve zoektijd in het systeem van Bosch dus vele malen lager dan gebruikelijk.

Tijd genoeg

Een andere wijze van 'scheduling' - inroosteren van taken op disk - zorgt er voor dat het beschikbare audio- of videosignalen op tijd worden verwerkt terwijl er nog genoeg tijd resteert voor andere standaard-applicaties zoals Web-servers of Windows-applicaties. Het file-systeem is zó ingericht dat het ervan uitgaat dat real-time (video- of audio-) informatie goed verwerkt is, zolang het maar op tijd gebeurt. Het conventioneel disk verkeer wordt zo snel mogelijk, eventueel met voorrang op het real-time verkeer, afgehandeld. In de bestaande systemen wordt over het algemeen geen onderscheid gemaakt tussen real-time en conventioneel data verkeer, of krijgt juist het real-time verkeer voorrang op het verkeer dat de standaard-applicaties teweeg brengen, om te voorkomen dat de audio-videostroom doorbroken wordt. Het voordeel van het voorrang verlenen aan conventioneel verkeer is dat de gebruiker minder lang hoeft te wachten op data. De Clockwise disk regelaar kan dit voordeel bieden vanwege zijn hoge betrouwbaarheid. De regelaar mist nooit een real-time deadline en regelt tegelijk de andere -'best effort' operaties - met (redelijke) lage service tijden, zo komt uit de meetresultaten van Peter Bosch naar voren.

PC als videorecorder

Bosch heeft tevens een Linux versie gemaakt zodat nu de wetenschappelijke wereld al gebruik kan maken van de resultaten van het promotie-onderzoek. Als bijvoorbeeld Microsoft het systeem in haar Operating Systeem zou opnemen zouden vele miljoenen pc's-gebruikers overal ter wereld hun computer ook als videorecorder kunnen gaan benutten.

Het opslagsysteem maakt onderdeel uit van een totaal nieuw operating system dat gebouwd wordt samen met de Universiteiten van Cambridge en Glasgow, het Swedisch Institute for Computer Science en APM/Cytrix Ltd. Al deze partners participeren in het Esprit Pegasus-II project.

Ir. Peter Bosch verdedigt zijn dissertatie 'Mixed-media file systems' op 25 juni 1999, om 13.15 uur. Promotor is prof.dr. S.J. Mullender, hoogleraar Systeemarchitectuur aan de faculteit Informatica.

Bosch' proefschrift is op aanvraag verkrijgbaar bij de contactpersoon Voorlichting en Externe Betrekkingen, M.A.M. van Zaalen, 053 4892214.

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Promotie De computer als videorecorder '
Lees ook