Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

De geboorte van een Europese monetaire beleidsstrategie

De monetaire beleidsstrategie van het Europese Stelsel van Centrale Banken geeft alle reden om te verwachten dat de euro een waardevaste, stabiele munt zal blijken te zijn. Dat concludeert de econoom Aerdt C.F.J. Houben in zijn proefschrift over de monetaire politiek van Europa. Houben is adjunct-directeur van de afdeling Monetair en Economisch Beleid van De Nederlandsche Bank en lid van het monetaire beleidscomité van het Europese Stelsel van Centrale Banken. Monetair beleid heeft volgens hem meer kans op succes als de centrale bank onafhankelijk is en als primair doel prijsstabiliteit heeft. Deze doelstelling moet wel vertaald worden in een heldere en publiekelijk vooraangekondigde beleidsstrategie. Houbens proefschrift is een studie van de keuzen die de centrale banken maken bij het bepalen van een monetaire strategie. Het analyseert de theoretische overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, beschrijft de belangrijkste alternatieven en geeft een overzicht van de verschillende beleidsstrategieën die Europese landen in de afgelopen vijfentwintig jaar hebben uitgeprobeerd inclusief de lessen die de centrale banken daarbij hebben opgedaan. Wat de theorische onderbouwing van de keuzen betreft (deel 1 van het proefschrift) komt Houben tot de slotsom dat een optimale strategie amper kan worden voorgeschreven. De afwegingen die moeten worden gemaakt, bevatten soms tegenstrijdigheden en kunnen bovendien in de loop der tijd nogal wisselen. De praktijk komt aan bod in het tweede deel van de studie. Houben probeert daarin te verklaren waarom de individuele Europese landen zulke uiteenlopende en wisselende strategieën hebben gevolgd. Het deel eindigt met een bespreking van de monetaire beleidsstrategie die met de start van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 1999 in Europa is ingevoerd. Speciale aandacht besteedt Houben aan de verbanden tussen deze strategie en de ervaringen die de deelnemers eerder opdeden.

Houben ('s-Gravenhage, 1963) studeerde algemene economie en bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Algemene economie van de RUG. Houben is adjunct-directeur van de afdeling Monetair en Economisch Beleid van De Nederlandsche Bank.

Datum en tijd

donderdag 11 november 1999, 16.00 uur

Promovendus

A.C.F.J. Houben, tel. (020)524 32 24, fax (020)524 25 06, e-mail a.c.f.j.houben@dnb.nl (werk)

Proefschrift

The evolution of monetary policy strategies in Europe

Promotores

prof. dr. L.H. Hoogduin

prof. dr. J. de Haan

Faculteit

economische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstrraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie De geboorte van een Europese monetaire strategie '
Lees ook