Universiteit van Utrecht

11 september 2001, 16:15 uur

Promotie: Effectiveness and implementation of influenza vaccination. A non-experimental approach.

Drs. E. Hak, Geneeskunde 16:15 uur

Promotores: prof.dr. A.W. Hoes, prof.dr. Th.J.M. Verheij

Influenza (griep) is elk jaar verantwoordelijk voor veel ziekte en sterfte. Volgens Eelko Hak kunnen mensen met een gemiddeld hoog risico op complicaties als gevolg van influenza vrij eenvoudig worden geselecteerd met behulp van verschillende patiëntkenmerken. In zijn onderzoek laat de promovendus zien dat vaccinatie gezondheidsvoordelen oplevert voor onder meer zeer jonge kinderen met astma en personen ouder dan 65. Onder andere als gevolg van het in 1995 gestarte huisartsenprogramma 'Preventie: maatwerk' is de vaccinatiegraad onder risicopatiënten in Nederland inmiddels zeer hoog. Essentieel voor dit succes zijn volgens Hak het inzetten van de praktijkassistent en het gebruik van ondersteunende software modules.

Gewijzigd:Tuesday, August 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie de gezondheidsvoordelen van de vaccinatie '
Lees ook