Ingezonden persbericht


De onschendbaarheid van wetten
donderdag 13 maart 12.00 uur
Promotie Rechtsgeleerdheid
Ella van Dommelen onderzocht de democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak. Ruim gedefinieerd omvat constitutionele rechtspraak alle juridische procedures die op de directe handhaving van de constitutie zijn gericht. Deze vorm van rechtspraak is met name omstreden wanneer de rechter formele wetgeving aan de Grondwet toetst. Volgens velen vormt de formele wetgever in een democratie de hoogste staatsmacht. De toetsing van formele wetten aan de Grondwet moet in dat geval aan de wetgever zelf en niet aan (onafzetbare) rechters worden overgelaten. Dit was ook de opvatting van de Nederlandse grondwetgever in 1848 toen aan artikel 115 van de Grondwet de zinsnede De wetten zijn onschendbaar toegevoegd werd. Sindsdien is er echter vaak voor een gedeeltelijke opheffing van het toetsingsverbod gepleit. Van Dommelen ging onder meer na welke regelingen de democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak kunnen vergroten. Zij pleit voor constitutionele rechtspraak gericht op de bevordering van een vrij en open menings- en wilsvormingsproces.

Mw. S.T. van Dommelen: Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilofisch perspectief. Promotor is prof. dr. V.M. Bader.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie De onschendbaarheid van wetten '
Lees ook