Ingezonden persbericht


Componentenontwerpen
18 september 2001 | 10.30 uur
Mw. M.A.R. Oostra | bouwkundig ingenieur
Promotor | prof.dr.ir. A.C.J.M. Eekhout (fac. BK)

Componentenontwerpen; de rol van architecten in productinnovatie
De bouw wordt vaak gezien als een bedrijfstak waar weinig aan innovatie wordt gedaan. Toeleveranciers worden beschouwd als de partij die het merendeel van het karige aantal productinnovaties voor hun rekening neemt. Bij het reconstrueren van diverse productontwikkelingsprocessen bij bouwproducenten in het beginstadium van dit onderzoek bleek dat hierbij vaak architecten betrokken zijn. Dit was in tegenspraak met de bevindingen uit de productinnovatieliteratuur, die aan architecten in dergelijke processen geen rol toebedeelt. Besloten werd om dit onderzoek op de rol van architecten in deze processen te focussen. Deze bijdrage van architecten aan productinnovatie die meestal gekoppeld is aan een specifiek bouwproject noemt Oostra componentontwerpen. De eisen die worden gesteld aan gebouwontwerpen, o.a. op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid nemen toe. Dit maakt met name vraaggestuurde productinnovatie noodzakelijk. Als representant van de opdrachtgever en gebruikers op de bouwproductenmarkt heeft de architect een verantwoordelijkheid om eisen en wensen van opdrachtgevers te vertalen in specificaties waaraan bouwproducten moeten voldoen, en deze te communiceren naar producenten. Door dit te doen kunnen kwalitatief betere bouwwerken worden opgeleverd op het gebied van gebruikswaarde, culturele waarde en toekomstwaarde. Ook kan de architect zijn eigen wensen voorleggen aan de industrie. Door te formuleren wat voor soort producten wenselijk zouden zijn, fungeren architecten als trekker voor vernieuwing in de bouw. Op deze manier kan de architect bijdragen aan een bouwproductassortiment dat beter bij de eigen ontwerpvisie aansluit. Het doel van dit onderzoek is te verduidelijken hoe architecten aan productinnovatie bijdragen. Voor architecten wordt verduidelijkt wat voor mogelijkheden er zijn voor het componentontwerpen. Door meer bekendheid hieraan te geven bij de diverse betrokkenen in het bouwproces wordt gezorgd voor meer begrip voor componentontwerpende architecten. Tevens kunnen door deze kennis nieuwe manieren worden gevonden om innovatie in de bouw te stimuleren. Door de heersende opvatting dat toeleveranciers de initiatoren van productinnovatie zijn, blijven mogelijkheden tot vraaggestuurde innovaties onderbenut. Met de resultaten van dit onderzoek worden handvaten gegeven aan architecten en andere betrokkenen om hierin verandering te brengen.

Voor verder lezen:

* Simplified engineering for architects and builders by James Ambrose, 2000

* Jaeggi, Annemarie: Fagus industrial culture from Werkbund to Bauhaus by Annemarie Jaeggi, 2000

* Product design and development by Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, 2000

* Gatermann und Schossig; Bauten für Industrie und Technik, 1996

* Papanek, Victor, The green imperative; ecology and ethics in design and architecture, 1995

* Groak, Steven: The idea of building; thought and action in the design and production of buildings, 1992

Deel: ' Promotie de rol van architecten in productinnovatie '
Lees ook