Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. E.P.A. van Wijk

op het gebied van de Sociale Wetenschappen
donderdag 11 februari 1999 om 13.30 uur precies

DE ROL VAN DE OMGEVING BIJ LEREN EN ONTHOUDEN

Het opdoen van informatie gebeurt altijd in een context bestaande uit een externe omgeving en uit prikkels die samenhangen met een bepaalde fysiologische, emotionele en motivationele gesteldheid. Deze context is op twee manieren te koppelen aan opgedane informatie: een directe en een indirecte manier. De directe manier bestaat uit een rechtstreekse associatie tussen de context en losse stukjes informatie; de indirecte manier uit een associatie tussen de context enerzijds en aan elkaar gekoppelde stukjes informatie anderzijds.

Is de indirecte associatie fundamenteel anders van aard dan de directe associatie? Uit rattenexperimenten blijkt dat de vorming van het ene type associatie kan interfereren met de vorming van het andere type. Dit duidt op een enkel leerproces. De indirecte associatie lijkt te berusten op eenzelfde leerproces als betrokken bij het reeds lang bekende 'Pavloviaans' leren.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Occasion setting and Pavlovian conditioning
* Promotor: dhr. prof. dr. J.M.H. Vossen

* Copromotor: dhr. dr. J.H.R. Maes

* Woonplaats: Malden

Deel: ' Promotie de rol van de omgeving bij leren en onthouden '
Lees ook