Universiteit van AmsterdamDe vorming van dubbele neutronensterren

vrijdag 28 maart 12.00 uur

Promotie Sterrenkunde
B-emissie röntgendubbelsterren en dubbele neutronensterren zijn twee geheel verschillende typen dubbelsterren, die echter evolutionair wel met elkaar in verband staan. Dat verband is het onderwerp van dit proefschrift. B-emissie röntgendubbelsterren bestaan uit een neutronenster en een niet-geëvolueerde B-emissie (Be)ster, die een massa heeft van tussen de 8 en 20 zonmassa s. Een Be-ster is een snel roterende ster met emissielijnen van waterstof in zijn spectrum. Deze emissielijnen zijn afkomstig uit een equatoriale gasschijf rond de ster. Dubbele neutronenstersystemen bestaan uit twee neutronensterren. Een van de twee sterren, waarschijnlijk de oudste, zien we als een radio pulsar. Dewi onderzoekt in haar proefschrift het standaard-evolutiescenario voor de vorming van dubbele neutronensterren uit Be-röntgendubbelsterren, waarbij de heliumkern van de Be-ster evolueert tot supernova en het overblijfsel instort tot neutronenster.

Mw. J.D.M. Dewi: From Be/X-ray binaries to double neutron star systems. Promotor is prof. dr. E.P.J. van den Heuvel.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Deel: ' Promotie de vorming van dubbele neutronensterren '
Lees ook