Erasmus Universiteit Rotterdam


02/05/99

Promotie: H. Susianto

Proefschrift: De waardering van toekomstige zaken

Veel belangrijke beslissingen hebben gevolgen in de toekomst. De keuze voor een opleiding, een beroep, uitgeven of sparen, trouwen en kinderen krijgen, leveren alle kosten en opbrengsten gedurende een lange periode op. Zulke beslissingen, ‘intertemporele keuzen’ genoemd, hebben de aandacht getrokken in diverse disciplines, waaronder gedragspsychologie, sociale psychologie, besliskunde en economie. Een interessant aspect van intertemporele keuze is de tendens om uitgestelde of toekomstige uitkomsten relatief laag te waarderen.

Dit proefschrift behandelt twee intertemporele keuzevraagstukken. Als eerste, hoe waarderen individuen enkelvoudige risicoloze toekomstige uitkomsten? Verdisconteren zij winsten en verliezen met hetzelfde percentage, en als dit niet zo mocht zijn, in welke richting gaat de asymmetrie? De tweede vraag is hoe individuen van reeksen van risicoloze toekomstige winsten? Geven ze de voorkeur aan reeksen van groter of van kleiner wordende winsten?

Promotor: Prof.dr. W.F. van Raaij, Bedrijfskunde i.h.b. marketing Co-promotor: dr. G. Antonides

Nadere informatie:

Vrijdag 12 februari,
Plaats: Woudestein, Senaatszaal
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Info: Bij de promovendus, tel. 010 – 408 5420, of bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel. 010 - 408 1777

Deel: ' Promotie De waardering van toekomstige zaken '
Lees ook