Universiteit van Amsterdam

Titel Economisch burgerschap in de onderneming. Een oefening in concreet utopisme

Datum vrijdag 03-03-2000
Tijd 13:00 uur

Promovendus E.R. Engelen

Promotor prof. dr. V.M. Bader

Wie heeft zeggenschap over een onderneming: de aandeelhouders, de bank, de overheid, de werknemers of de gemeenschap? Engelen probeert met het aloude progressieve ideaal van economisch burgerschap het lopende debat over ondernemingsbestuur ('corporate governance') uit zijn eenzijdige fixatie op aandeelhouders te halen. Tevens tracht de promovendus het modieuze burgerschapsdenken aan te vullen met een normatieve visie op de economische rollen van de burger. Engelen laat zien dat economisch burgerschap een springlevend ideaal is. Concreet betekent dit directe participatie op de werkvloer in de vorm van 'teamwork' en 'human resource mobilisation', indirecte participatie in de vorm van een ondernemingsraad, representatie in de raad van commissarissen en financiële participatie via pensioengelden en aandelenspreiding.

webmaster@uva.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie de zeggenschap over een onderneming '
Lees ook