Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda

Demasqué van machtige bureaucraten in het oude Bagdad
vrijdag 21 februari 10.00 uur

Promotie Geschiedenis
Maaike van Berkel analyseert de maatschappelijke functie en sociale status van de verschillende soorten civiele ambtenaren (kâtib) in Bagdad, het bestuurscentrum van het Abbasiden-rijk, ten tijde van het kalifaat van al-Muqtadir (908-932). Deze periode werd gekenmerkt door aanzienlijke politieke macht en invloed van de bureaucraten. In een groot aantal overgeleverde administratieve handleidingen presenteren deze ambtenaren zichzelf als zeer erudiete, professionele, bescheiden en loyale dienaren van de staat. Dit beeld van de ambtenaar als geletterde heer is veelal overgenomen in hedendaagse wetenschappelijke beschrijvingen van de kâtib. Van Berkel toont echter aan dat het beeld uit de administratieve handleidingen een sterk geïdealiseerde voorstelling geeft van het functioneren en de status van deze ambtenaren. De alledaagse praktijk was veel minder rooskleurig. Uit de kronieken van de vroege tiende eeuw komen vooral elkaar beconcurrerende boekhouders naar voren, die middels inventieve methodes hun eigen zakken vulden ten koste van de staatskas. Mw. M. van Berkel: Accountants and men of letters. Status and position of civil servants in early tenth century Baghdad. Promotor is prof. dr. mr. R. Peters.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie Demasqué van machtige bureaucraten in het oude Bagdad '
Lees ook