Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. Th.M. Brugman

op het gebied van de Natuurwetenschappen

woensdag 13 januari 1999 om 15.30 uur precies

------------------------------------------------------

DETECTIE VAN STIKSTOFMONOXIDE IN EEN DIESELMOTOR

Centraal in dit proefschrift staat de tweedimensionale detectie van stikstofmonoxide (NO) in de cilinder van een draaiende dieselmotor. De detectie verloopt via laser-geïnduceerde fluorescentie op een nanoseconde tijdbasis. De uitstoot van stikstofoxides (NO, NO2, etc.) is typisch voor dieselmotoren en verzuurt het milieu.

Doel van het onderzoek is niet alléén de ontwikkeling van diagnostische methoden waarmee de verdelingen van NO gevisualiseerd kunnen worden. Er is ook de nodige aandacht voor de kwantificering van de meetresultaten als functie van de motorbelasting én de correctie voor een aantal inherente artefacten van de meetmethode. Het onderzoek is te zien als een 'pilot-study' voor vervolgonderzoek gericht op de bestudering c.q. bestrijding van de NO-vorming in vrachtwagenmotoren.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Laser-based diagnostics on NO in a diesel engine

* Promotor: dhr. prof. dr. J.J. ter Meulen

* Copromotores: dhr. dr. N. Dam, dhr. dr. W.L. Meerts

* Woonplaats: Arnhem

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie detectie van stikstofmonoxide in een dieselmotor '
Lees ook