Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Direct cill gieten
10 juni 2002 | 10.30 uur
hr. W.M. van Haaften | doctorandus in de geologie.
promotor | Prof.ir. L. Katgerman (fac TNW)
toeg.prom. | Dr. W.H. Kool (UHD-fac TNW)

Constitutive behaviour and hot tearing during aluminium DC casting. Dit proefschrift gaat over het constitutief gedrag van aluminium legeringen tijdens het direct gekoeld of 'direct chill' (DC) gieten. Vier industriële legeringen zijn geselecteerd die een breed spectrum vertegenwoordigen wat betreft samenstelling, eigenschappen en gietbaarheid: Al-Fe-Si, Al-Mn-Mg, Al-Mg en Al-Zn-Mg. De legeringen zijn getest in gegoten toestand en onder lage reksnelheden om hun gedrag te onderzoeken onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met het direct gekoeld gietproces. Constitutieve vergelijkingen zijn bepaald en hun geldigheid onder zowel gietcondities als wals- en extrusiecondities is getest. Het gedrag van het materiaal is ook onderzocht in de halfvaste toestand onder trekbelasting. Een eenvoudig model is ontwikkeld om het gedrag onder deze omstandigheden te beschrijven. Warmscheuren (dat zijn scheuren die ontstaan in halfvaste toestand) zijn bestudeerd met behulp van trekproeven boven de solidus temperatuur en in-situ met SEM. Het blijkt dat de scheuren de korrelgrenzen volgen en ontstaan door een combinatie van scheurgroei in de vloeistoffilm en het opbreken van vaste bruggen tussen de twee scheurzijden. Door deze proeven te vergelijken met bestaande warmscheurcriteria is gebleken dat deze laatsten beperkt zijn tot relatief hoge vloeistoffracties omdat ze geen rekening houden met het bestaan van de vaste bruggen.

Voor verder lezen:

* Microstructures, mechanical properties and processes - computer simulation and modelling : EUROMAT 99

* The influence of microstructure on the engineering properties of cast high temperature alloys by M.C. Bacon, 1977

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Promotie Direct cill gieten '
Lees ook