Universiteit van Utrecht

21 september 2001, 16:15 uur

Promotie: Doctor-parent-child communication. A multi-perspective analysis.

Mw.drs. H. Tates, Sociale Wetenschappen 16:15 uur

Promotores: prof.dr. E.P.J.M. Elbers, prof.dr. J.M. Bensing, copromotor: dr. L. Meeuwesen

Kinderen hebben weinig inbreng tijdens gesprekken met de huisarts en de ouder; de volwassenen domineren de interactie. Daar waar artsen streven naar een actieve participatie van het kind stellen ouders zich controlerend op. Ouders breken vaak in bij de interactie tussen arts en kind. Dit is van grote invloed op de informatieoverdracht. Het kind wordt wel betrokken bij de uitwisseling, maar niet bij de besluitvorming en de medische advisering. De resultaten uit het onderzoek van Kiek Tates staan daarmee haaks op de toegenomen onderhandelingsrelaties tussen kinderen en volwassenen. Tates benadrukt dat de huisarts duidelijkheid moet zijn over het belang van een actieve betrokkenheid van het kind. Door actieve participatie kunnen kinderen zich ontwikkelen tot competente deelnemers aan medische consulten.

Gewijzigd:Friday, August 31, 2001 Johan Vlasblom

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Doctor-parent-child communication '
Lees ook