Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 april 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. L.J. ter Beek

op het gebied van de Rechtsgeleerdheid
maandag 31 mei 1999 om 15.30 uur precies

DOLUS: EEN SEMANTISCH-JURIDISCHE STUDIE

Het proefschrift betreft een onderzoek naar de betekenisontwikkeling van het latijnse woord dolus (kwade trouw, opzet). Dit is met name relevant is voor de romanistiek, aangezien het woord dolus onder meer werd gebruikt ter aanduiding van een der graden van aansprakelijkheid in het Romeinse recht.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Dolus: een semantisch-juridische studie
* Promotores: dhr. prof. mr. P.L. Nève, dhr. prof. dr. J.H. Brouwers
* Handelseditie: Gerard Noodt Instituut, Nijmegen; prijs: fl. 150,-
* Woonplaats: Nijmegen

Deel: ' Promotie Dolus een semantisch-juridische studie '
Lees ook