tu delft

verkeersstromen

20-09-1999
om 10:30 uur

hr. s.p. hoogendoorn, wiskundig ingenieur

promotor: prof.dr.ir. p.h.l. bovy (fac. citg/ct)multiclass continuum modelling of multilane traffic flow

de doelstelling van dynamisch verkeersmanage-ment is zowel het optimaal gebruik maken van reeds beschikbare infrastructurele faciliteiten alsook de beschikbare ruimte op autosnelwegen. hierbij kan men denken aan het verbeteren van de kwaliteit van de verplaatsing door het verschaffen van informatie aan de weggebruikers.

met betrekking tot het eerste kan dynamische verkeersmanagement geschikte middelen verschaffen om de negatieve effecten van filevorming op autosnelwegen te verminderen. een aantal van de beheersmaatregelen die op dit moment worden gebruikt maken zowel onderscheid naar soorten voertuigen als naar rijstroken.

in zijn proefschrift gaat hoogendoorn in op de ontwikkeling van een nieuw macroscopische verkeersstroomtheorie en een nieuw stroommodel voor het beschrijven van heterogene verkeers-stromen op de autosnelwegen die uit meerdere rijstroken bestaan.

de theorie van de delftse promovendus is een uitbreiding van een traditionele macroscopische stroomtheorie en geeft inzicht in de wisselwerking tussen de verschillende gebruikersklassen en rijstroken.

alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de aula van de tu delft, mekelweg 5, delft.

Deel: ' Promotie Dynamisch verkeersmanagement '
Lees ook