universiteit van amsterdam

een europese oplossing voor internationale huwelijken?

afscheidscollege huwelijksvermogens- en erfrecht

vrijdag 21 oktober, 15.00 uur
dhr. prof. dr. mr. a.l.g.a. stille, hoogleraar huwelijksvermogens- en erfrecht: mijn en dijn in het huwelijk. een europese oplossing ook voor nederland?

het familierecht is een van de meest traditionele, maar ook springlevende onderdelen van het recht. wijzigingen in dat rechtsgebied zijn moeilijk tot stand te brengen, wat nauw samenhangt met de vaak eeuwenoude en breed gedragen gewoonten in het familierecht. dit geldt ook voor de vermogens- of goederenrechtelijke gevolgen van het huwelijk. de huwelijksvermogensstelsels in verschillende landen verschillen onderling en soms gelden binnen één en hetzelfde land zelfs verschillende stelsels. van enige eenheid van regelgeving is nauwelijks of geen sprake. wanneer twee mensen van verschillende nationaliteit met elkaar in het huwelijk treden doen zich verschillende problemen voor. door het recht van welk land worden de vermogensrechtelijke gevolgen van dat huwelijk geregeld (het toepasselijke recht), hoe luidt dat recht en wat zijn de gevolgen daarvan in een ander land? guus stille gaat in zijn afscheidscollege dieper in op mogelijke antwoorden op deze vragen, waarover in nederland nauwe lijks iets bekend is. belangrijk is de overeenkomst die duitsland en frankrijk in 2010 met elkaar sloten. hierin wordt onder meer de wens uitgesproken het duitse en franse familierecht met elkaar in overeenstemming te brengen. moet nederland ook toetreden tot deze overeenkomst en wat voor gevolgen zijn hieraan verbonden?
locatie: aula van de uva, singel 411, amsterdam.

Deel: ' Promotie Een Europese oplossing voor internationale huwelijken? '
Lees ook