Katholieke Universiteit Nijmegen

Datum laatste wijziging: 17 februari 1999

Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie mw. drs. C.H.E. Kwakman

op het gebied van de Sociale Wetenschappen
dinsdag 16 maart 1999 om 13.30 uur precies

EEN PROFESSIONELE DOCENT IS EEN LERENDE DOCENT

Docenten zijn professionals. Kenmerkend voor professionele beroepen is voortdurende kwaliteitsverbetering. Hoe verbeteren docenten de kwaliteit van het onderwijs? Door kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen, hun manier van lesgeven te veranderen, te reflecteren op hun functioneren en intensief samen te werken met collega's. Zo doen docenten ervaringen op die helpen om het leren van leerlingen verder te optimaliseren. Docenten moeten dus zelf ook leren. Dit verbeteringsgerichte leren speelt zich niet af tijdens nascholing maar in de dagelijkse praktijk, dus op de plek waar docenten werken.

Binnen scholen voor voortgezet onderwijs ontbreken de voorwaarden voor dit leren op de werkplek. Leren wordt teveel aan het toeval en aan de eigen verantwoordelijkheid van docenten overgelaten. Als scholen het leren van hun docenten beter willen ondersteunen en stimuleren, staan zij voor de opgave om voor alle docenten - gedurende de loopbaan - uitdagingen te creëren die aansluiten bij ieders individuele wensen, voorkeuren en omstandigheden. Daartoe zijn gerichte organisatorische maatregelen en een grondige herziening van het personeelsbeleid onontbeerlijk.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan: studies naar professionaliteit op de werkplek in het voortgezet onderwijs

* Promotores: dhr. prof. dr. J.H.G.I. Giesbers, dhr. prof. dr. P.R.J. Simons

* Copromotor: dhr. dr. M.J.M. Voeten

* Woonplaats: Nijmegen

Deel: ' Promotie Een professionele docent is een lerende docent '
Lees ook